Aplikacje na zamówienie

Dla naszych klientów wykonaliśmy wiele różnych systemów i aplikacji na ich indywidualne zamówienie. Od programów edukacyjnych i dodatkowych modułów do istniejących systemów, przez programy analitychczne, magazynowe, aż po zaawansowane systemy biznesowe. Tutaj omawiamy niektóre z nich.

Zintegrowany system obiegu dokumentów i zleceń

System został wykonany i wdrożony na zlecenie amerykańskiej firmy reperującej pompy wysokopróżniowe. System obsługuje wszystkie kluczowe procesy firmy:

 • przyjmowanie zapytań ofertowych od klientów,
 • przygotowywanie wycen,
 • przyjmowanie zleceń od klientów,
 • proces obsługi zlecenia,
 • wystawianie faktur,
 • obsługa płatności elektronicznych,
 • generowanie raportów finansowych.

System jest zintegrowany z systemem księgowym oraz sklepem internetowym firmy.

Webowy system analityczno-raportowy

System klasy Business Intelligence został wykonany dla amerykańskiej firmy edukacyjnej. Pozwala on właścicielom centrów edukacyjnych na tworzenie zestawień kluczowych wskaźników wydajności, porównywanie się z innymi oddziałami firmy, jak i z innymi centrami. System oparty jest o technologie Microsoft SQL Server i zawiera ponad 30 milionów rekordów w tabeli faktów, kostkę OLAP złożoną z kilkunastu wymiarów i 5 miar oraz 20 raportów.

 

System wideokonferencyjny

Celem projektu było stworzenie systemu do wideokonferencji działającego w przeglądarce WWW, bez instalacji dodatkowego oprogramowania przez użytkownika. System umożliwia swobodną komunikację audio/wideo nawet kilkunastu użytkownikom równocześnie. Ponadto posiada następujące funkcje do wspólnej pracy uczestników:

 • prowadzenie czatu tekstowego (publicznego i prywatnego),
 • wgrywanie i pobieranie plików,
 • prowadzenie prywatnych rozmów audio,
 • wyświetlanie prezentacji (pliki PowerPoint, PDF, DOC, graficzne),
 • rysowanie i zaznaczanie zmian na prezentacji,
 • organizowanie głosowań jawnych i tajnych,
 • generowanie i rozsyłanie e-mailem protokołu ze spotkania w postaci dokumentu PDF

Projekt został zrealizowany w 9 miesięcy.

W projekcie zostały wykorzystane następujące technologie:

 • Flash/Flex – aplikacja dla użytkownika w przeglądarce WWW
 • PHP – panele organizatora i administratora
 • Adobe Flash Media Server, Wowza Media Server, Red5 – serwery strumieniowania audio/wideo Flash
 • Java – aplikacja serwerowa do obsługi konferencji
 • dedykowana aplikacja do konwersji formatów PowerPoint, PDF, DOC na postać graficzną
 • dynamiczne generowanie dokumentów PDF na podstawie szablonów

System skanowania formularzy

System powstał na zlecenie amerykańskiej firmy edukacyjnej, posiadającej 1300 oddziałów i 250.000 studentów na terenie USA. Jego zadaniem jest skanowanie (skanerem biurowym) i analiza papierowych formularzy z wynikami pracy uczniów. Formularze wyglądają podobnie do kuponów Lotto o wielkości kartki A4 i posiadają 500 pól, z których około 50 jest zaznaczanych ołówkiem. Ponadto zawierają identyfikator i dane ucznia w postaci dwuwymiarowego kodu kreskowego. System po zeskanowaniu i przeanalizowaniu formularza wysyła dane do systemu klienta, gdzie następuje ich dalsza obróbka.

W ramach projektu powstał też prototyp aplikacji do skanowania i analizy prostszych formularzy za pomocą kamerki internetowej.

Głównym wyzwaniem technologicznym w projekcie było stworzenie mechanizmu odczytu formularzy ze skanów. Dostępne na rynku komponenty nie radziły sobie z tak dużą ilością pól w formularzu – działały bardzo wolno i podawały wiele błędnych odczytów. W efekcie konieczne było stworzenie dedykowanego rozwiązania, zopytmalizowanego pod kątem konkretnego formularza.

W projekcie zostały wykorzystane następujące technologie:

 • aplikacja kliencka – C#
 • moduł obsługi skanera i kamerki internetowej – C++ i WinAPI
 • dedykowany mechanizm odczytu formularza
 • biblioteka rozpoznawania dwuwymiarowych kodów kreskowych QR Code
 • biblioteka rozpoznawania tekstu OCR
 • komunikacja z systemem klienta – WebService

System obsługi przedszkola

System powstał na zamówienie prywatnego przedszkola, opiekującego się ponad 100 dziećmi. System realizuje następujące funkcje:

 • rejestracja obecności dzieci
 • rejestracja udziału dzieci w zajęciach dodatkowych
 • generowanie miesięcznych rozliczeń z rodzicami
 • rozsyłanie rozliczeń e-mailem
 • rozliczanie płatności rodziców – import płatności z wyciągu bankowego

Program do nauki języków obcych

InstaLing

Insta.Ling to program pomagający w nauce słówek. Projekt korzysta z największego zbioru darmowych słowników w kraju, ling.pl. Codziennie odwiedza go ok. 40 tysięcy użytkowników, a liczba zapytań do bazy sięga w szczycie 1 miliona na godzinę.

Klienci

Teatr Wielki – Opera Narodowa korzysta z platformy InstaBIURO firmy Atinea Sp. z o.o. od 2013 roku. Jesteśmy zadowoleni z platformy InstaBIURO jak i ze współpracy z firmą Atinea Sp. z o.o.

Teatr Wielki - Opera Narodowa