Programowanie SharePoint

Nasza oferta przeznaczona jest przede wszystkim dla kierowników działów IT korzystających z Microsoft SharePoint jako platformy aplikacyjnej, którzy potrzebują stworzyć nowe dedykowane aplikacje lub zmigrować już istniejące aplikacje wykonane w innych technologiach. W ramach oferty świadczymy 4 główne usługi związane z programowaniem SharePoint opisane poniżej.

Tworzenie nowych aplikacji w SharePoint

W sytuacji, gdy potrzeby biznesowe wykraczają poza standardowe funkcje SharePoint, konieczne jest stworzenie dedykowanej aplikacji. W ramach usługi realizujemy aplikacje działające na platformie i zintegrowane z jej modułami (m.in. logowanie, uprawnienia, kalendarz, poczta). Aplikacje mogą również komunikować się z innymi systemami używanymi w firmie.

Migracja aplikacji z innych platform na SharePoint

Podczas ujednolicania technologii w firmie wokół technologii Microsoftu często pojawia się potrzeba przeniesienia aplikacji z innych platform na SharePoint. Oferujemy migrację aplikacji działających na Lotus Notes lub rozwiązań dedykowanych napisanych w Javie, ASP.NET, PHP, itp. W ramach usługi przeniesiemy logikę i dane aplikacji oraz dostosujemy UI do standardu SharePoint.

Utrzymanie i rozwój istniejących aplikacji SharePoint

Jeśli w firmie używane są już aplikacje SharePoint wytworzone przez dział IT lub dostawcę zewnętrznego, możemy przejąć ich kody źródłowe i zapewnić utrzymanie. W ramach stałej miesięcznej opłaty gwarantujemy poprawne działanie aplikacji z ustalonymi czasami reakcji i napraw (SLA) oraz realizujemy prace rozwojowe rozliczane z pakietu godzin.

Aktualizacja aplikacji do nowszych wersji SharePoint

W sytuacji zmiany wersji SharePoint do nowszej (np. z 2010 na 2016) możemy zaktualizować istniejące aplikacje działające na platformie i zagwarantować poprawność ich działania po aktualizacji. Usługa dotyczy zarówno aplikacji stworzonych przez nas, jak i przejętych po innym dostawcy. W przypadku aplikacji naszego autorstwa możemy z góry zagwarantować koszt aktualizacji.

Wspierane technologie

Usługi świadczymy przede wszystkim na aktualnych wersjach SharePoint Server – 2013, 2016 oraz SharePoint Online (Office 365). Wspieramy także wersje starsze – 2003, 2007, 2010. Aplikacje tworzymy w C#, JavaScript, Visual Basic. Kod dostosowujemy do standardów w firmie.

Klienci

System wykonany został zgodnie z wytycznymi i oczekiwaniami PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej, a sama platforma InstaBIURO charakteryzuje się wysoką jakością, stabilnością i ergonomią pracy.

PGK